Podporujeme talenty 2016 - Výzva na predkladanie žiadostí

12.09.2016
Nadácia Intenda vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v programe Podporujeme talenty 2016.

Podrobné informácie nájdete v PT 2016 - Podmienky schémy.


Podporujeme talenty je otvorená individuálna ad hoc schéma, ktorou chceme podporovať nadanú mladú generáciu, ktorá nemá finančné možnosti na to, aby sa úspešne prezentovala na súťažných či prezentačných podujatiach v zahraničí.