Podporujeme súčané umenie - zoznam žiadateľov o grant

24.04.2014

Do termínu uzávierky grantového kola Podporujeme súčasné umenie, ktorá bola 11. apríla 2014 prišlo do nadácie spolu 91 projektov občianskych združení, neziskových organizácií,, neformálnych zoskupení, umelcov a študentov reagujúcich na ciele výzvy. Spolu žiadajú všetci uchádzači 116.957,42 €.

Program je primárne cielený k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých podôb súčasnosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého, kultúrneho diskurzu s presahom k edukácii mladého publika. Viac o programe.

Výsledky hodnotenia budú známe po 30.05.2014.