Podporou 21 projektov Nadácia Intenda oživuje verejný priestor

01.07.2014

Nadácia Intenda v šiestom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor rozdelí medzi 21 mimovládnych organizácií a neformálnych skupín spolu 10 000 €. Financie podporia nápady a snahu mladých ľudí v rôznych krajoch Slovenska. Vyčlenenou sumou podporíme aktivity mladých realizované vo verejnom priestore, s dopadom na širšie spoločenstvo. 


O podporu v programe sa mohli opäť uchádzať nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi. V čase uzávierky bolo doručených 64 žiadostí. Správna rada nadácie dňa koncom júna 2014 prijala návrh na podporu pre 21 projektov nezávislej hodnotiacej komisie programu, ktorú tvorili občianski aktivisti, kultúrni pracovníci a odborníci na prácu s mládežou, komunitné aktivity a projektový manažment.  

Ako i v ostatných grantoch, tak i v „Oživovaní verejného priestoru“ Nadácia Intenda rozdeľuje finančné prostriedky na aktivity mladých ľudí a obnovu verejného priestoru naprieč celým Slovenskom. Z 21 podporených projektov pochádza 6 z Banskobystrického kraja, 4 z Prešovského, 3 z Bratislavského a po 2 projekty z Nitrianskeho a Trenčianskeho krajov. Po jednom projekte mladých ľudí boli podporené zámery v Košickom kraji a v Trnavskom kraji.


V každom prípade ide o podporu veľmi zaujímavých projektov medzi ktoré patrí napríklad projekt na udržanie tradície komunitného festivalu Leto v Háji, ktorého cieľom je povzbudiť činnosť komunity a zlepšiť kvalitu života na sídlisku Sásová, v Banskej Bystrici. Ďalším z dvoch desiatkov zámerov je Projekt Hudba v Parku, ktorého zámerom je podporiť aktivity mladých lokálnych hudobníkov a prelomiť „bariéru“ nevyužívanosti atraktívneho priestoru terasy renesančného kaštieľa v Humennom na účely kultúrnych aktivít. Hodnotiacej komisii sa tiež páčil nápad Mareka Loceka a jeho projekt „Živo na sídlisku“  priniesť život na sídlisko v Brezne. Komisia ocenila to, že sa organizátori podujali sprístupniť priestor sídliskového parku osadením lavičiek a stolov a tiež skutočnosť, že na tomto mieste plánujú obyvatelia sídliska usporadúvať kultúrne podujatia.

 

Michal Kaliňák
Predseda Správnej rady