Podpora talentov sa vyplatí

29.05.2014

Natalie GalfyováIba 6 ročná Natalie Gálfyová z Bratislavy získala na nedávnej Medzinárodnej súťaži v írskom tanci v Prahe dve strieborné a dve zlaté medaile. Na ceste za úspechom jej, ale aj iným mladým ľuďom pomohol individuálny grant  Nadácie Intenda.

Nadácia Intenda vo februári tohto roka vyhlásila individuálnu schému pre úspešnú prezentáciu talentov na podujatiach v zahraničí, pretože niekedy mladé talenty na ceste za úspechom nezastaví lepší súper, či chýbajúci kúsok povestného športového šťastia, ale peniaze na vycestovanie. Preto sme sa rozhodli dať mladým „zelenú“ formou individuálnej podpory. Na tento prvý ročník máme vyčlenených 7.500,- €, pričom za prvé tri mesiace od vyhlásenia výzvy nám boli adresované štyri žiadosti. Okrem spomínanej medailistky Natalie Gálfyovej sme tiež podporili úsilie Kitty Klacsánovej zo Štúrova, ktorá sa zúčastnila 18. ročníka Medzinárodnej husľovej súťaže majstra Jozefa Muziky v Čechách, ale aj Košičana Simona Puchého, ktorý sa pripravuje na Medzinárodnú gitarovú súťaž organizovanú tiež v Čechách. Na Majstrovstvách sveta v kombinácii 10 tancov v Španielsku a na Majstrovstvách sveta v štandardných tancoch v Lotyšsku sa vďaka našej podpore zúčastní Terézia Valéria Ziffová spolu s Filipom Kucmanom.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto schéme sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov, žiaci a študenti, ktorým nadácia poskytne podporu na pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, či napríklad registračných poplatkov, alebo ďalších výdavkov, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré umožňujú prezentovať svoje výnimočné schopnosti v zahraničí.


Nadácia Intenda žiadosti o podporu vyhodnocuje priebežne vďaka čomu je grantová schéma operatívnou možnosťou pomoci a podpory našich mladých talentov. Informácie k grantovej schéme Podporujeme talenty nájdete tu.

 

Michal Kaliňák
Predseda Správnej rady