Otvárame 6. ročník grantového programu Oživujeme verejný priestor

14.04.2014

Nadácia Intenda vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v programe Oživujeme verejný priestor. V šiestom  grantovom kole chce podporiť jedinečné prejavy rôznorodých skupín mladých ľudí realizované vo verejnom priestore s dopadom na širšie spoločenstvo. Sprievodným zámerom programu je prispieť k fyzickej a sociálnej obnove verejného priestoru, ktorý vnímame ako dôležitý z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.

Celková výška podpory v tomto grantovom kole je 10 000 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 €. O grant môžu žiadať neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie.

„Programom sa snažíme prispieť  k tomu, aby sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako podnetné  prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti. Podporujeme ochotu mladých ľudí prejaviť sa realizáciou vlastných nápadov a prispieť k oživeniu komunity v rôznorodých oblastiach -  kultúra, životné prostredie, rekreačný šport. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj inšpirovať i ďalšie generácie v komunite k jeho (spolu)zdieľaniu. Verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá reprezentuje široké spoločenstvo a zároveň  reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k obohateniu života jej členov“, hovorí správkyňa nadácie Iveta Gnjatovičová.

Vítané sú všetky projekty smerujúce k naplneniu cieľov programu, teda neformálne kultúrne aktivity mladých ľudí realizované vo verejnom priestore, aktivity referujúce ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia, tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnosti dostupnom priestore -  rekreačný šport, hry, súťaže a pod, generačná a medzisektorová spolupráca na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru a i.

Žiadosti je možné predkladať do 12. mája 2014.

Viac informácií o grantovom programe nájdete na webstránke nadácie Intenda.

Grantové podmienky a formulár na podávanie žiadosti si stiahnete TU.

Inšpirovať sa podporenými projektmi z minulého roka môžete TU.