Nadácia Intenda podporila desiatky projektov

24.07.2014

Nadácia Intenda v tomto roku podporila 54 projektov mladých ľudí v celkovej výške 60.000 eur. Tieto financie boli prerozdelené v grantoch zameraných na podporu občianskej indentity, súčasného umenia a oživovania verejného priestoru. Okrem tejto pomoci uviedla do života tzv. „darcovskú pohľadnicu“ a individuálnu grantovú schému, ktorou podporuje mladé talenty.


Grantové kolo venované rozvoju občianskej identity sa týkalo aktivít zameraných na upevňovanie hodnôt demokracie a ľudských práv. Zároveň mobilizovalo mladých ľudí k aktívnej účasti na správe vecí verejných. Aktuálny ročník sa tiež týkal podpory podujatí cez ktoré sa mladí ľudia venovali stému výročiu I. prvej svetovej vojny. Nadácia Intenda podporila celkovou čiastkou 30.000 eur 11 projektov, medzi ktoré patrí aj projekt Amnesty International „Neposudzuj knihu podľa obsahu“, ktorý sa realizuje medzi stredoškolákmi v Bratislave, Giraltovciach, Prievidzi, Košiciach a Banskej Bystrici.


V rámci podpory súčasného umenia bolo vyčlenených 20.000 eur pre 22 projektov. Tie boli zamerané na umeleckú tvorbu mladých ľudí do 35 rokov, prípadne na aktivity študentov končiacich prvý a druhý stupňa štúdia na umeleckých vysokých školách. Občianske združenie Hotdock v Bratislave vďaka našej podpore vytvára napríklad veľkú stenu, na ktorej budú mať mladí ľudia šancu sa zviditeľniť svojimi dielami. Veľmi zaujímavý nápad mala aj Lucia Udvardyová, ktorá vytvorila platformu pre súčasnú hudbu vo východoeurópskom kontexte. Priestorom na tento nápad je Bratislava, ale aj Košice, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Komunitné iniciatívy, ktoré zvyšujú sebadôveru mladých prostredníctvom umeleckých, zábavných či športových aktivít boli podporené v rámci grantového kola „Oživujeme verejný priestor“. V tomto grantovom kole bolo podporených 21 projektov v celkovej čiastke 10.000 eur. Verejný priestor „oživovali“ napríklad tradície komunitného festivalu Leto v Háji, ktorého cieľom je povzbudiť činnosť komunity a zlepšiť kvalitu života na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Ďalším z dvoch desiatok zámerov je projekt Hudba v Parku, ktorého zámerom je podporiť aktivity mladých lokálnych hudobníkov a prelomiť „bariéru“ nevyužívanosti atraktívneho priestoru terasy renesančného kaštieľa v Humennom na účely kultúrnych aktivít. Hodnotiacej komisii sa tiež páčil nápad Mareka Loceka a jeho projekt „Živo na sídlisku“ s cieľom priniesť život na sídlisko v Brezne.


Celoročnou grantovou schémou je „Podpora talentov“. Žiadosti o podporu vyhodnocujeme priebežne podľa záujmu mladých ľudí. Oprávnenými žiadateľmi sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov, žiaci a študenti, ktorým nadácia poskytne podporu na pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, či napríklad registračných poplatkov, alebo ďalších výdavkov, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach umožňujúcich prezentovať ich výnimočné schopnosti v zahraničí. Schému sme spustili prvý krát v tomto roku, ale už teraz môžeme konštatovať, že sa stretla so záujmom cieľovej skupiny. Doposiaľ nám bolo adresovaných osem žiadostí, podporili sme štyri.


Pred Veľkou nocou sme uviedli projekt „Darcovská pohľadnica“. Na prvú tematickú oblasť zareagovalo takmer 60 detí, ktoré kreslili obrázky s motívmi Veľkej noci. Tie sa dali následne využiť ako spomínané darcovské pohľadnice. 


Nadácia Intenda len nedávno v spolupráci so žiakmi bratislavskej Základnej umeleckej školy Jána Albrechta skrášlila priestory detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Vďaka mladým umelcom sú chodby v nemocnici vymaľované pestrými rozprávkovými motívmi.


Pred letnými prázdninami sme tiež podporili Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti v Prešove, tiež sme boli partnerom Detského televízneho Oskara a pokračujeme v druhom kole úspešných Multikultúrnych rozprávok.


Všetky tieto aktivity budú neskôr vyhodnotené Správnou radou nadácie Intenda, ktorá rozhoduje o grantových schémach a aktivitách. Mimoriadne nás teší, že v tomto roku sme grantovali z vlastných, zarobených peňazí. 

 

Článok bol zverejnený na www.tasr.sk dňa 23.07.2014