Nadácia Intenda podporí pri rozvoji občianskej identity 11 mimovládnych organizácií sumou 30 tisíc €

07.05.2014

Obrázok: Asociácia Divadelná Nitra, projekt Paralelné životy PLUSV šiestom ročníku programu Rozvíjame občiansku identitu, ktorého cieľom je stimulovať rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti,  podporí Nadácia Intenda spolu 11 organizácií celkovou sumou 30 000 €.

Výzva na predkladanie žiadostí programu bola zverejnená 14. februára 2014. Do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 14. marca 2014, bolo do nadácie doručených a zaregistrovaných spolu 67 projektových žiadostí. Aj aktuálny ročník grantového programu sme tematizovali prostredníctvom reflexie dôležitých historických udalostí, ktoré mali zásadný vplyv na dnešný obraz sveta, konkrétne I. svetovej vojny, od ktorej vypuknutia si budeme pripomínať sté výročie. Špeciálne sme volali po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania - rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží na témy kolektívnej pamäte, ľudských práv, slobody prejavu, riešenia simulovaných konfliktov a podobne. Oceňujeme, že mnohé z predložených projektov na uvedenú výzvu reflektovalo. 

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 6. mája 2014 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Hodnotiacu komisiu programu tvorili Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu, Ondrej Gallo, predseda Rady mládeže Slovenska a Matej Kurian, nezávislý výskumník v oblasti vládnej transparentnosti a dobrého vládnutia. O návrhu na podporu projektov sa komisia dohodla konsenzom.

Vďaka podpore od nadácie sa naplní idea programu predovšetkým prostredníctvom rozvíjania kritického myslenia mladých ľudí a ich aktívneho zapájania do verejného diskurzu, posilňovania občianskeho aktivizmu mladých ľudí a formovania ich identity v podmienkach slobodnej spoločnosti, participácie mladých ľudí na riešení komunitných problémov, ďalej vďaka učeniu sa zdieľať rozmanitosť v priamej interakcii vo verejnom priestore, či aktivitám reflektujúcim kolektívnu pamäť spoločnosti.
 

ROI 6.GK - Prehľad podporených projektov

Číslo projektuOrganizácieNázov projektuSchválená suma
NI-ROI/2014-002Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť"Vychytaj problémy svojho mesta!" s Odkazprestarostu.sk3.000,- €
NI-ROI/2014-003Amnesty international Slovensko, o.z.Neposudzuj knihu podľa obalu2.240,- €
NI-ROI/2014-020Nadácia Milana ŠimečkuJa som ja!3.000,- €
NI-ROI/2014-025Jedlé mesto, o.z.Pestujeme ľudský priestor3.000,- €
NI-ROI/2014-026tab_lab, o.z.Mesto potrebuje viac rieky3.000,- €
NI-ROI/2014-032Slovenská debatná asociáciaZ dejín do debát2.200,- €
NI-ROI/2014-035Rázcestie, o.z.Najznámejšie denníky z vojny2.980,- €
NI-ROI/2014-044Inštitút pre verejné otázkyŠtudentské voľby 20143.000,- €
NI-ROI/2014-047Midl, n.o.Kreatívne ráno ++3.000,- €
NI-ROI/2014-051EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, o.z.Vnímavá a angažovaná spoločnosť mladých ľudí1.580,- €
NI-ROI/2014-061Truc sphérique, o.z.Manipulácia - aktéri a ich obete3.000,- €