Nadácia Intenda išla do naha

19.06.2014

Nadácia Intenda sa pred rokom rozhodla zverejňovať to, čo jej neprikazuje žiaden zákon. Prijali sme na seba povinnosti z infozákona, a tak, od minulého leta na webe zverejňujeme zmluvy, faktúry i objednávky. Po novom sú verejne prístupné aj naše financie a to prostredníctvom dvoch transparentných účtov. Robíme to, čo by malo byť samozrejmosťou v mimovládnom sektore.

Za rok sme zverejnili 25 zmlúv, 61 faktúr, informácie k verejným obstarávaním (vydanie knihy v Projekte Multikultúrnych rozprávok a výrobu a zhotovenie bábok v projekte Multikultúrnych multimediálnych dielní) ako aj objednávky. Zároveň sme sa prihlásili k tomu, že v zmysle infozákona budeme na vyžiadanie sprístupňovať svoje ďalšie informácie a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Teda dobrovoľne sme sa neba prevzali povinnosti, ktoré teraz patria štátu, samosprávam a nimi zriadeným organizáciám.

Od polovice tohto mesiaca sme viac ako doposiaľ išli do naha. Po prieskume bankového trhu sme sa rozhodli spolupracovať so Slovenskou sporiteľnou - jedinou bankou na Slovensku, ktorá poskytuje služby tzv. transparentného účtu. Široká verejnosť tak bude kedykoľvek môcť skontrolovať stav dvoch transparentných účtov, jeden sa týka grantov, ktoré poskytujeme a druhý projektov, ktoré realizujeme.

Nadácia Intenda v týchto opatreniach vidí prínos pre zvyšovanie všeobecnej dôvery voči nadácii pre mladých. Sme presvedčení, že takéto kroky by mali byť samozrejmosťou v prípade každej organizácie, ktorá chce byť dôveryhodná a má záujem uchádzať sa o verejné zdroje, či už cez 2 % z daní, alebo prostredníctvom projektov.

 

Michal Kaliňák
Predseda správnej rady