Multikultúrne rozprávky po novom

04.06.2014

Minulý školský rok nadácia Intenda predstavila viac ako 500 deťom po celom Slovensku rozprávky  a legendy z Brazílie, Indie, Zimbabwe, Pakistanu, Peru, Thajska, Vietnamu, Stredoafrickej republiky, Tadžikistanu, Ruska, Kene, Kolumbie, Srbska a Číny. Projekt mal úspech a preto pokračuje po novom.


Nadácia Intenda na prvý projekt – Multikultúrne rozprávky, nadviazala druhým – Multikultúrne dielne. Knihu rozprávok „Zo sveta do sveta“ teraz dopĺňajú videorozprávky „Neposedko a jeho svetoví kamaráti“.  Každý diel relácie sa skladá z troch častí. V prvej časti Neposedko predstaví deťom cudzinca žijúceho na Slovensku, v druhej formou interaktívnych dielní naučí deti aktivitu typickú pre jeho kultúru, a na koniec, formou bábkového divadla bude prerozprávaná tradičná ľudová rozprávka z danej krajiny. Bude pritom vychádzať z knihy multikultúrnych rozprávok „Zo sveta do sveta“.


„V súčasnosti máme nakrútené prvé dve časti ku spomínaným trom dielom relácie, nakrúcania rozprávok budú v polovici júna. Vtedy budeme pokračovať aj v nakrúcaní ďalších troch dielní, s migrantmi z Kolumbie, Mexika a Srbska. Po úplnom dokončení prvých troch dielov máme dohodnuté kontrolné premietanie s dramaturgičkou RTVS pre detské vysielanie, aby sme získali postrehy a pripomienky, ktoré budeme vedieť zapracovať, aby sme sa vyhli úpravám na poslednú chvíľu,“ konštatuje Jana Kozmonová, manažérka projektu.  


Nakrúcania dielní s deťmi realizujeme na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, kde spolupracujeme s deťmi tamojšieho dramatického krúžku. Bábky a scény pripravuje scénografka Mária Stanko, bábkoherecké časti dielní zabezpečujú skúsené bábkoherečky Barbora Zamišková a Petra Hulinová, režisérmi sú Peter Palík a Adriana Totiková. Výber cudzincov, ako aj prvé ideové námety a prvé scenáre pripravila Silvia Mabena. Kreatívnou manažérkou je Ľubica Murínová, ktorá zároveň začala s oslovovaním základných škôl na celom Slovensku na potenciálne spoločné premietanie multikultúrnych dielní s cudzincami, ktoré sa bude realizovať od októbra tohto roka.


Do konca októbra 2014 predpokladáme vytvorenie 12 dielov multikultúrnych dielní, ktoré budú v závere roka 2014 odvysielané vo verejnoprávnej RTVS. Ďalším komunikačným kanálom budú DVD šírené do základných škôl na spoločné premietania, ako aj web portál Nadácie Intenda, kde budú zverejnené videá – mediálne dielne, dostupné na stiahnutie. Mediálne multikultúrne dielne môžu byť spolu s multikultúrnymi rozprávkami, ktoré má Nadácia Intenda na portály už zverejnené použité ako pedagogická pomôcka na multikultúrnu výchovu.  Týmto projektom priamo oslovíme 600 žiakov I. stupňa (6 až 10 rokov) v 10 školách po celom Slovensku, formou spoločného premietania a účasti migrantov.


V ďalších projektových aktivitách, ako je súbor 10 odborných prednášok a konferencia, budeme spolupracovať s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aktivity sa budú realizovať od septembra.


Aj týmto projektom dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty. Takto vytvárame efektívny komunikačný nástroj, ktorý hodnoty a tradície jednotlivých kultúr sprostredkuje deťom pre nich zaujímavou a pútavou formou a to formou zážitkových dielní. Každá krajina má množstvo svojich vlastných, tradičných kultúrnych aktivít a činností, ktoré sú pre deti exotické a zaujímavé – a zároveň bude fascinujúce pozorovať porovnanie s kultúrnymi hodnotami a kultúrnymi činnosťami Slovenska.

Michal Kaliňák,
Predseda Správnej rady