Ja som ja

22.10.2014

V dňoch 17. až 19. októbra sa v Senci uskutočnil seminár pre rozmanitých mladých ľudí s názvom Ja som ja. Zámerom bolo aktivizovať mladých ľudí na Slovensku pri identifikovaní a zozbieraní autentických príbehov, ktoré sprostredkujú skúsenosti s rôznymi prejavmi intolerancie a diskriminácie. Iniciátorom projektu bola Nadácia Milana Šimečku. Projekt v programe Rozvíjame občiansku identitu podporila Nadácia Intenda.

„Téma diskriminácie je dosť dôležitá, no mám pocit, že v spoločnosti sa o tom veľa nerozpráva. Ľudia vidia v akom rozsahu je tento problém, často ho nechcú riešiť alebo ich to vôbec nezaujíma. Práve mladí ľudia sú tí, ktorí majú najväčší vplyv na nejakú pozitívnu zmenu v budúcnosti a takisto sú ešte otvorení novým možnostiam, novým názorom a ľahšie sa s nimi spolupracuje,“ povedala Claudia Tran, ktorá sa na projekte podieľala. My sme boli prítomní na sobotnom programe. Mládež sa zúčastnila rôznych aktivít, ktoré sa dotýkali tém diskriminácie. Čítali sa vyjadrenia, ktoré boli podľa niektorých diskrimináciou, podľa iných nie a vznikla tak živá debata a vyjadrovanie názorov, prečo majú na to určitý pohľad. Semináru sa zúčastnili mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska a rôznych etník. „Vždy som chcel byť v nejakej konštruktívnej debate o xenofóbii, pretože mám pocit, že nech idem kamkoľvek, tak sa tej téme veľmi vyhýba. Ako Žid a polovičný Američan sa odlišujem od väčšiny mojich spolužiakov, no nezažil som žiadne veľké konflikty. Na typické na Slovensku po slovensky som si zvykol. Nezažívam antisemitizmus, skôr počujem, že sa niekto o tom rozpráva „takým spôsobom“, pričom nevie, že som Žid. Je to zaujímavé, že je tu stále rasizmus napriek tomu ako dlho sa pokúšame o to, aby neexistoval,“ hovorí Jonáš Orlovský, jeden z účastníkov. Účastníci projektu sa tak aktívne zapojili do tvorby a obohatenia medzinárodne vyvíjanej webovej stránky o identite, rozmanitosti a diskriminácii Stories that move. „Tento projekt bude pokračovať. Na vytvorenie webu sme museli prejsť takýmito maličkými stretnutiami a seminármi. Práve takýmito malými krokmi sa usilujeme prispieť k väčšej zmene. Aj jeden z našich účastníkov minulý rok v Berlíne povedal, že takéto veci sa neudejú hneď, ale malými krokmi sa dá urobiť všetko,“ dodáva C. Tran.

Jednou z aktivít bolo aj písanie svojich vlastností na sedemcípu hviezdu. „Z tých siedmych vlastností som mal šesť spoločných najmenej s dvomi ďalšími ľuďmi. Nerozhodnosť som nemal spoločnú s nikým, ale toto len potvrdzuje, že tí, ktorí sme tu, máme veľmi podobné zámery a aj svet vidíme podobne,“ dodal Jonáš. Seminár Ja som ja priniesol otvorenú debatu medzi mladými ľuďmi o kontroverzných témach, o ktorých diskutovať rozhodne treba. Rozdielnosť by nemala byť prekážkou, prípadne dôvodom nezmyselných obáv. Účastníci v nej, naopak, hľadali niečo spoločné a spoločnými aktivitami reflektovali svoje názory, ale aj predsudky.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda