Intenda dáva príležitosť absolventom

30.09.2014

Ako sme Vás informovali začiatkom augusta, tím Nadácie Intenda sa rozrástol o mladých kolegov stojacich na začiatku profesijnej cesty.

Všetky aktuálne analýzy situácie mladých ľudí reportujú, že jednou z najväčších výziev, ktorým v súčasnom svete čelia, je nájsť si uspokojivé zamestnanie. Množstvo schopných absolventov stredných a vysokých škôl naráža na bariéru podmienky veľkej časti zamestnávateľov na predchádzajúce pracovné skúsenosti uchádzačov o pracovné miesto. Príležitosťou, ako sa dostať z tohto bludného kruhu, je nastúpiť na absolventskú prax alebo stáž. Nadácia Intenda sa preto rozhodla ponúknuť niekoľkým mladým ľuďom možnosť získať skúsenosti pri práci v neziskovom sektore, ktoré im pomôžu pri hľadaní budúceho zamestnania – či už sa rozhodnú pre pôsobenie v prostredí mimovládnych organizácií alebo si budú hľadať povolanie v inej oblasti.

Momentálne v Intende kvalifikáciu nadobúdajú alebo si ju rozširujú traja mladí ľudia, ktorí sa podieľajú na procese administrácie grantových programov, na medializácii aktivít nadácie, komunikujú s uchádzačmi o podporu aj podporenými subjektmi, participujú na získavaní dát a tvorbe dokumentácie v rámci prípravy aktivít pre ďalšie programové obdobie a pomáhajú tiež zabezpečiť aj bežný chod kancelárie nadácie.

Motiváciu prečo sa rozhodli prijať ponuku Nadácie Intenda ako aj o dojmy z nového pôsobiska Vám najlepšie priblížia samotní stážisti:

Zuzana, 25
„Do Nadácie Intenda som prišla začiatkom septembra. Ponuka ma oslovila kvôli zameraniu nadácie na mladých ľudí. Kedže som absolventkou marketingového študijného odboru, uchádzala som sa o pozíciu referent marketingu s cieľom vyskúšať si priamo v praxi čo táto práca obnáša. Na začiatok je táto práca pre mňa ideálna a som tu veľmi spokojná. Naučím sa mnoho užitočných vecí a ľudia sú tu priateľskí a radi mi vždy pomôžu. Moje očakávania sa zatiaľ napĺňajú, práca v menšom kolektíve mi momentálne vyhovuje a myslím si, že je to dobrý odrazový mostík do budúcnosti.“

Ondrej, 24
„Keďže som sa redaktorskej činnosti venoval už dlhodobejšie aj počas štúdia na VŠ a sféra, v ktorej je Nadácia Intenda aktívna, ma zaujíma, oslovila ma ponuka nadácie a ponúknutú príležitosť som prijal. Postupne som sa začal oboznamovať s podporenými projektmi, ktoré sa usilujú o rozvoj kultúry, umenia a verejného priestoru. Na monitoringoch potom nastáva priama interakcia s ľuďmi, ktorí na danej aktivite dlhodobo pracovali a môžeme tak vidieť výsledky ich práce. Je to príležitosť, akých nie je veľa, v myšlienkovo rozmanitej sfére, kde sa zhmotňujú idey do reálnych podôb.“

Veronika, 26
„Absolventskú prax v nadácii Intenda považujem za skvelú skúsenosť naučiť sa niečo nové, rozšíriť si svoje obzory a spoznať skvelých ľudí, ktorí robia svoju prácu s láskou. Tretí sektor mi imponuje a na nadácii sa mi veľmi páči, že považuje mladých ľudí za jedinečné individuality, ktorých projekty podporuje prostredníctvom grantov. Sama viem, aké to je po škole pre mladého človeka bez skúsenosti problematické a práve z toho dôvodu som tu.“

Všetkým im zároveň držíme palce pri hľadaní zamestnania, ktoré ich bude nielen živiť, ale hlavne baviť a napĺňať.