Grantová podpora Nadácie Intenda v roku 2015

16.02.2015
 
S ľútosťou oznamujeme všetkým žiadateľom o finančné prostriedky, spolupracovníkom, podporovateľom i sympatizantom Nadácie Intenda, 
 
že nadácia nemôže v roku 2015 poskytovať podporu z vlastných prostriedkov v súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou vyplývajúcou z dlhoročného súdneho sporu so Združením YMCA na Slovensku o vlastníctvo budovy YMCA na Karpatskej ulici v Bratislave (info napr. tu: http://bratislava.sme.sk/c/7459936/nadacia-intenda-prisla-o-bratislavsku-budovu-ymca.html). 
 
Na riešení tejto situácie samozrejme intenzívne pracujeme – nadácii sa podarilo využiť inštitút mimoriadneho dovolania proti právoplatnému súdnemu rozhodnutiu, ktorým generálna prokuratúra spor postúpila na Najvyšší súd SR. 
 
O vývoji situácie i o prípadných aktivitách Nadácie Intenda na ďalšie obdobie z iných získaných zdrojov Vás budeme priebežne informovať. V nadačnej činnosti financovanej z vlastných zdrojov budeme pokračovať po stabilizovaní finančnej situácie. 
 
Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!
Tím Nadácie Intenda