Festival SELF 2014 – časopisy, ktoré menia svet

09.09.2014

V dňoch 5. až 7. septembra 2014 sa v priestoroch galérie Photoport uskutočnil už tretí ročník festivalu SELF zameraného na grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Self nastoľuje témy autorského vydávania, slobodného šírenia a distribúcie informácií či novej publicistiky. V bohatom programe prednášok, workshopov a expozícií sa tu prezentoval aj projekt Apart label, ktorý sa venuje vydávaniu prevažne fotografických publikácií, no vydal už aj knižný debut Laca Machoviča s názvom IPŠKVRK. Festival SELF aj projekt Apart label podporila Nadácia Intenda v tohtoročnej grantovej výzve programu Podporujeme súčasné umenie.

Aktuálny ročník festivalu SELF niesol podtitul „Nie sme tu sami!“. Prednáškový program sa venoval hlavne avantgardným časopisom slovenskej a českej scény 20. a 21. storočia (Živel, inZine, 3/4, Mladá tvorba a pod.), o ktorých porozprávali Elena Akácsová, Daniel Hromada, Peter Darovec a mnohí iní. My sme festival navštívili v sobotu a stretli sme sa so zástupcami Selfu a Apartu. V piatok sa začali dva workshopy, ktoré mali svoje prezentácie na záver festivalu v nedeľu. „Najdôležitejšou časťou festivalu je prednáškový cyklus, kde vidno historický prierez časopisov, o ktorých sa rozpráva, prepojenia a paralely medzi ľuďmi, ktorí na nich pracovali. S tým súvisí čitáreň, kde návštevníci môžu fyzicky vidieť diskutované časopisy,“ povedala Mária Rišková, jedna z organizátoriek festivalu. Medzitým prichádza jeden z členov občianskeho združenia Apart. „Prezentujeme tu našu publikačnú činnosť posledných dvoch rokov. Naše ziny sa venujú hlavne fotografickému médiu, prácam mladých slovenských fotografov. Tento rok sme vydali zin fotografky Dominiky Jackuliakovej Záhrada a kolektívny zin k výstave Strangely familiar, ktorú som mal spolu s Michaelou Dutkovou a Jakubom Jančom,“ povedal Andrej Žabkay. Aj spomínaná publikácia IPŠKVRK patrí medzi tohtoročné počiny a Machovičove texty doplnil svojimi fotografiami Peter Sit. Aké sú teda možnosti mladých spisovateľov a fotografov, ktorí by chceli takto publikovať? „O spolupráci s autormi sa dohodneme medzi sebou. Ak sa nám nejaká tvorba páči, oslovíme autora, či súhlasí s tým, že by jeho práca vyšla touto formou,“ dodal Žabkay. Festival sa skončil v nedeľu, no o jeho ďalej budúcnosti rozmýšľajú organizátori už teraz. „V organizovaní Selfu chceme ďalej pokračovať. Keďže sa koná bienálne, tak v medziročníku vždy zorganizujeme miniSelf, ktorý má za úlohu pripomínať Self a udržiavať kontinuitu. Budúci rok teda zorganizujeme miniSelf a vydáme publikáciu, kde budú príspevky ľudí prítomných pri programe a zhodnotia tak priebeh festivalu,“ dodala na záver M. Rišková.

Festival Self ponúkol návštevníkom predovšetkým cenné informácie o časopisoch, ktoré svojím obsahom obohacujú čitateľa o iné a nové poznatky, idú za okraj mainstreamovej tlače a dovoľujú si tak hlbší a kritickejší ponor do tém. Činnosť Apartu zase dáva priestor začínajúcim fotografom a autorom básnických či iných textov, ktorí nie sú len autormi obsahu, ale sami sa podieľajú na výrobe svojich zinov. Je tak možné, že sa tu niektorí mladí tvorcovia nechali inšpirovať, vytiahnu svoje práce zo zásuviek a oslovia Apart alebo sa sami rozhodnú pre vlastné publikovanie zinov.

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda