Deje sa

28.01.2013
V 5. grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor chceme podporiť jedinečné prejavy...
08.01.2013
Nadácia Intenda nadväzuje aj v roku 2013 na doterajšiu podporu mladých ľudí prostredníctvom...
20.08.2012
Nadácia Intenda, ako vlastník  objektu rekreačného zariadenia Hotel Kremná (okres Stará...
11.06.2012
 V rámci štvrtého grantového kola programu Oživujeme verejný priestor rozdelíme medzi 34...
24.05.2012
 V aktuálnom grantovom kole programu Podporujeme súčasné umenie, ktorého cieľom bolo...
15.05.2012
 Vo štvrtom grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu, ktorého cieľom je stimulovať...
02.04.2012
Vyhlasujeme už 4. grantové kolo v programe Oživujeme verejný priestor, prostredníctvom ktorého aj v...
27.03.2012
Zlepšovať nevyhovujúcu životnú situáciu a vytvárať nové príležitosti pre deti a mladých ľudí...
22.03.2012
Krátky film približuje rozmanité aktivity podporené nadáciou očami ich aktérov, ktorí či už...
05.03.2012
Grantovým programom Podporujeme súčasné umenie sa snažíme podnietiť realizáciu ambicióznych...
27.02.2012
Vyhlasujeme štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom je prispieť k...
19.12.2011
Cieľom tretieho grantového kola programu Ďalej znižujeme prahy je zlepšiť nevyhovujúcu životnú...