Deje sa

14.05.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci piateho grantového kola pod názvom...
11.05.2009
Nadácia Intenda vyhlasuje prvé grantové kolo v rámci svojho nového programu Rozvíjame občiansku...
06.05.2009
Nadácia Intenda v spolupráci so združením PDCS usporiada informačno - diskusný seminár, ktorý je...
16.04.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci podpory znevýhodnených skupín...
03.04.2009
Začiatok výzvy a termín uzávierky prijímania projektov v programe Rozvíjame občiansku identitu...
31.03.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje šieste grantové kolo, ktoré je zamerané...
23.02.2009
Nadácia Intenda vyhlasuje 23. februára 2009 prvé grantové kolo pod názvom Oživujeme verejný...
20.02.2009
Nadácia Intenda vyhlasuje štyri nové programy na roky 2009 až 2011, v rámci ktorých podporí...
16.02.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na...
09.02.2009
Ad hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, určená pre inovatívne projekty, ktoré svojím...
05.02.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda pripravil na rok 2009 nové oblasti podpory....
03.08.2009 Nadácia Intenda po prvý raz vyhlasuje výzvu na predkladanie nomin...