Deje sa

11.01.2010
Nadácia Intenda pokračuje aj v roku 2010 v podpore prostredníctvom programov, ktorých ambíciou je...
17.12.2009
Zámerom v rámci programu Podporujeme individuality je finančne podporiť najlepších interných...
11.11.2009
Správna rada Nadácie Intenda na svojom zasadnutí dňa 10. 11.2009 schválila bezo zmien Záverečné...
12.10.2009
V spolupráci so združením PDCS sme usporiadali 3-dňový tréning "Ľudské práva a ...
07.09.2009
Nadácia Intenda pozýva na tréning Možnosti participácie mladých ľudí. Nadácia Intenda v spolupráci...
07.09.2009
Vyhlasujeme prvé grantové kolo v rámci programu Ďalej znižujeme prahy. Programom podporíme...
03.08.2009
Nadácia Intenda po prvý raz vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií v rámci svojho nového...
15.07.2009
Nadácia Intenda podporila v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu 18 organizácií...
08.07.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre...
19.06.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci šiesteho grantového kola pod...
03.06.2009
Nadácia Intenda rozdelila v rámci programu Oživujeme verejný priestor medzi 22 mimovládnych...
18.05.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci schémy individuálnych žiadateľov...