Deje sa vo verejnom priestore

24.08.2011

Pozrite sa s nami na prebiehajúce projekty, realizované organizáciami podporenými nadáciou v programe Oživujeme verejný priestor. Cieľom grantového programu Oživujeme verejný priestor je podporiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami. Ďalším zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii verejného priestoru, ktorý považujeme za dôležitý z hľadiska ďalšieho rozvoja komunít.


PREHĽAD AKTIVÍT