ROI 2013

Mosty k porozumeniu

Zmena v nazeraní na určité aspekty v spoločnosti, ktoré sú vo všeobecnosti vnímané negatívne či s predsudkami, býva zložitá a cesta k nej nebýva vždy úspešná. Občianske združenie Arca z Banskej Bystrice si dalo za cieľ prispieť k eliminácii rasistických a xenofóbnych prejavov namierených voči rómskej mládeži zo strany majoritného obyvateľstva.

Mesto potrebuje viac mesta

Prostredie, v ktorom človek žije ho formuje, predstavuje domov, na ktorý má spomienky a kam sa vracia. Zaujímať sa o dianie vo vlastnom meste je jeden z predpokladov aktívneho občana, ktorý namiesto poukazovania na nedostatky sa zapája do verejného diania, usiluje sa prispieť k neustálemu zlepšovaniu a zveľaďovaniu prostredia po všetkých jeho stránkach.

Paralelné životy – odkaz nedávnej minulosti

O odkrývanie „bielych miest“ našej histórie sa usilujú mnohí jednotlivci, ale aj združenia, keďže niektoré kontroverzné udalosti týkajúce sa minulých spoločenských režimov nie sú súčasťou výučby na školách alebo sa o nich informuje iba veľmi stroho.

Syndikovať obsah