ROI 2013

Mladí reportéri pre Kremnicu 2030

Občianske združenie Tymián sa od roku 2008 intenzívne venuje ako tútor Mestskému mládežníckemu parlamentu v Kremnici, ktorého cieľom je komunikovať názory mladých ľudí samospráve, podieľať sa na komunitnom živote, angažovať a zapájať mladých ľudí do diania v meste a zastupovať ich názory voči samospráve mesta.

Od problémov k debate

Slovenská debatná asociácia sa dlhodobo venuje projektom na rozvoj aktívnych mladých ľudí. Ide o projekty ako Od problémov k argumentom, Od problémov k médiám a projekt z roku 2013 Od problémov k debate, ktorý v programe Rozvíjame občiansku identitu podporila Nadácia Intenda.

Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti

Trenčianska nadácia vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí by sa sami radi venovali filantropickej činnosti. Tí administrujú vlastný grantový program pre ostatných mladých ľudí v komunite a vzniká tak vzťah k mestu, kde bývajú a k ľuďom, ktorým pomáhajú.

Vychytaj problémy svojho mesta!

Z miesta, kde bývame a máme ho radi, často vyčnievajú nie práve ideálne faktory, ktoré by sa mali riešiť, odstrániť. To je, samozrejme, úlohou samosprávy a jej orgánov, ale dôležité je aj to, aby sme my, obyvatelia, na tieto problémy poukazovali a prípadne sa aj usilovali o riešenie, ak to je v našich silách.

Psota na Slovensku

Problematika chudoby a sociálneho vylúčenia je, obzvlášť v súčasnej ekonomickej situácii, aktuálnou témou a ich riešenia sa nehľadajú ľahko. Projekt Psota na Slovensku, ktorý iniciovala nezisková organizácia Divadlo Pôtoň, sa zameral práve na tieto citlivé témy a reflektoval ich prostredníctvom inscenácie Psota a pridružených sprievodných aktivít ako diskusie s hosťami a tvorcami inscenácie.

Voices - občianska spoločnosť 2013

K aktívnemu občianstvu väčšina mladých ľudí príliš vzťah nemá. Spoliehanie sa na iniciatívu niekoho iného, kto by mal vyriešiť problémy v danej komunite, je pasívny prístup, ktorý vedie skôr k frustrácii a záverom, že nič sa tu nedeje alebo nič sa s tým nedá urobiť. Nezisková organizácia Voices sa projektom Občianska spoločnosť 2013 rozhodla priviesť mladých ľudí k aktívnemu prístupu k riešenie problémov, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.

Moja iná rodina

Nielen ľudská pamäť, ale aj tá kultúrna býva občas „deravá“. Poznávanie vlastného príbehu a minulosti svojej rodiny formuje identitu jednotlivca, ktorý tak vie, odkiaľ pochádza, dozvedá sa o histórii sprostredkovane z rozprávania svojich najbližších. Slovenská asociácia sociálnej antropológie (SASA) sa zamerala na mladých ľudí, konkrétne na stredoškolákov, ktorí sa prostredníctvom vlastného výskumu pokúsili prepojiť životnú skúsenosť generácií v rámci vlastnej rodiny.

Leto s námestím

Kamenné námestie v Bratislave je jedným z najfrekventovanejším a zároveň najviac zanedbaných verejných priestorov v hlavnom meste. Jedná sa o priestor, ktorý je súčasťou celkového obrazu mesta Bratislavy, jej identity ako aj identity obyvateľov mesta. V praxi však neexistujú alebo nefungujú stratégie vytvárania, obnovy a rozvoja takýchto priestorov.

Memory kontrol – reflexia osudu slovenských Židov v 20. storočí

Druhá svetová vojna ostáva stále tragickým mementom, v ktorom židovský holokaust predstavuje esenciu nenávistných režimov zúriacich v Európe vo vojnových rokoch.

Mobilné záhrady – aktívny vzťah k svojmu prostrediu

V mnohých našich mestách niektoré súkromné i verejné priestory zívajú prázdnotou. Chátrajú a majitelia alebo správcovia na ich udržiavanie či renovovanie väčšinou nemajú finančné prostriedky. Neraz ide o priestory nachádzajúce sa priamo v mestských centrách alebo objektoch, kde ľudia bývajú, no sú obklopení upadajúcim prostredím. Túto problematiku sa rozhodlo riešiť občianske združenie Vnútroblok, za ktorým stojí Michal Štassel a Sandra Štasselová.

Syndikovať obsah