PSU 2013

Na kraj ženy/Xira

Súčasné umenie je u časti ľudí nezrozumiteľnou oblasťou a prevláda názor, že je ťažko čitateľné. Občianske združenie Skok sa usiluje o platformu, kde diváci prichádzajú s umelcami do priameho styku a interagujú spolu. V zmysle fyzického umenia, ktorému sa Skok venuje, vzniklo predstavenie z oblasti performatívnych umení Na kraj ženy, ktorého názov bol neskôr zmenený na Xira.

Private conspiracy

Umelecká tvorba Jany Duchoňovej sa zameriava na súčasnú realitu. Jej hlavnou témou je globalizovaný svet 21. storočia so všetkými kladmi, ale aj rozpormi multikulturalizmu. Okrem reálneho stavu sa zároveň zaujíma o paranoje, špekulácie a spôsoby, akými vznikajú mýty predovšetkým v západnej kultúre.

Checkpoint

Adam Felix je mladý filmový tvorca, ktorý má za sebou už niekoľko ambicióznych snímok ako Trogár, Deň naviac alebo Jama. Film s názvom Checkpoint bol jeho absolventskou prácou a jeho realizáciu podporila aj Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Literis

Občianske združenie Literis sa venuje reflexii nekonvenčných a experimentálnych umeleckých aktivít v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby a ostatných umeleckých oblastí. Vydanie magazínu Kloaka, ktorý je fyzickou, ale aj elektronickou platformou pre túto reflexiu, podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Rozvíjame súčasné umenie.

Neviditeľná Štiavnica

Banská Štiavnica patrí medzi jedno z najkrajších slovenských miest. Dodnes dýcha históriou, najmä jej centrum, kde sa nachádzajú pôvodné meštianske domy a človek má pri návšteve pocit, že sa presunul v čase. Spojiť takéto prostredie so súčasným umením sa môže zdať nemysliteľné, no občianskemu združeniu Artaktiv sa to darí. Ich projekt Neviditeľná Štiavnica je interaktívnou hrou so súčasným umením práve vo verejnom priestore Banskej Štiavnici.

Je budúcnosť nudná?

Dorota Kenderová a Jaroslav Varga sú dlhodobo fungujúcou umelecko-kurátorskou dvojicou. Už v roku 2012 zrealizovali výstavu O nude v spolupráci s košickou Tabačkou. Výstava sa stretla s veľkým záujmom o tému a preto sa rozhodli o jej ďalší výskum s rozšírenou kurátorskou koncepciou. Z pôvodného projektu teda vyvstali viaceré otázky, ktoré vyžadovali komplexnejšie spracovanie a vyústili do vydania publikácie Je budúcnosť nudná?

Halart 2013

Zo starých priemyselných parkov, železničných staníc alebo obchodných domov sa stávajú nezávislé kultúrne centrá ako Stanica Žilina Záriečie a mnohé iné. Týmto trendom sa nechalo inšpirovať neformálne združenie okolo Lucie Horňákovej Černayovej. Projekt s názvom Halart mal za cieľ zatraktívniť kultúrne prostredie v meste Trenčín.

Apart Label

Selfpublishing alebo „samovydávanie“ je jedna z možností ako vydávať svoju umeleckú tvorbu. Ide o spôsob publikovania, v ktorom autor, resp. autori, majú slobodu tvorby, nie sú tlačení vydavateľstvami a svoje umenie robia a vydávajú pre radosť a z dôvodu, že majú čo povedať, no tradičné cesty vydania umeleckého diela pre nich nie sú prístupné alebo sa im skrátka zámerne vyhli.

Nový nacionalizmus v srdci Európy

Prejavy extrémizmu a násilie medzi majoritou a menšinami bývajú často háklivým mediálnym obsahom, ktorý vytvára diskusie, vyvoláva konflikty názorov, no dotýka sa v prvom rade tých skupín ľudí, proti ktorým sú takéto prejavy namierené. Tomáš Rafa sa ako vizuálny umelec zameral na tento jav a už niekoľko rokov mapuje, ako to sám autor nazval, Nový nacionalizmus v srdci Európy.

Syndikovať obsah