OVP 2013

Filmová záhrada vo Zvolenskej Slatine

Pritiahnuť mladých ľudí ku kultúre, umeniu a vážnejším témam najmä v letných mesiacoch určite nie je ľahká úloha. Občianske združenie Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina projektom Filmová záhrada priniesli do obce večerné premietania filmov s rozličným tematickým zameraním, ale aj dva workshopy, fotografickú výstavu a koncert.

Piknikk súčasnej kultúry

Námestia mnohých našich miest sa po pracovnej dobe alebo v letných mesiacoch často menia iba na prázdne priestranstvá, kadiaľ sporadicky prejdú ľudia. Chýba dôvod prečo zotrvať, zastaviť sa a vychutnať si mestskú atmosféru. V centre Kežmarku sa preto rozhodli ľudia z občianskeho združenia KicK (Kultúrne a inšpiratívne centrum Kežmarčanov) vytvoriť oddychovú zónu s kultúrnymi podujatiami.

Združenie Slatinka si uvedomuje význam životného prostredia

Diskusia o vytláčaní zelene a prírody z mestských priestorov neustálou výstavbou nákupných centier, resp. administratívnych aj obytných budov je neutíchajúca. O zachovanie prirodzeného životného prostredia sa starajú jednotlivci, ale aj rôzne občianske združenia.

Nástupište 1-12 – umenie v podchode

To, že podchod v meste nemusí byť iba chmúrnym miestom, cez ktoré človek rýchlo prejde, dokazuje svojimi aktivitami občianske združenie Nástupište 1-12. V roku 2011 sa v podchode pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch združeniu podarilo vytvoriť platformu pre súčasné umenie zrekonštruovaním štyroch novinových stánkov čím vznikol galerijný priestor. Po takmer dvoch rokoch sa rozhodli pre rekonštrukciu priestorov.

Letná čitáreň v Prievidzi

V letných mesiacoch, kedy majú najmä deti a študenti viac voľného času, volia ľudia rôzne formy oddychu. Niekto trávi dovolenku pri mori, iný sa zase venuje turistike. Dva mesiace prázdnin sú ale aj príležitosťou na obohacovanie sa o nové vedomosti. Občianske združenie Kultúra v Prievidzi preto prišla s nápadom, ktorý nazvalo výstižne Letná čitáreň.

Trnavský rínek – oživenie tradícií

Trnavský Zelený rínek si pamätajú najmä starší Trnavčania. Kultúra tradičného mestského trhu s domácimi výrobkami, ale hlavne atmosféra stretávania sa ľudí sa pomaly vytratili. Nadácia Intenda, v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor (OVP), podporila projekt neziskovej organizácie Bronco s názvom Trnavský rínek.

Kultúrne kocky priniesli Novým Zámkom viacej kultúry

Mestské kultúrne stredisko v Nových Zámkoch bolo v minulosti miesto, kde sa stretávali obyvatelia Nových Zámkov a okolia, pričom sa tu konávali rôzne umelecké a kultúrne akcie. Neskôr budova stratila svoju funkciu a mladí ľudia o to viac začali preferovať kultúrne vyžitie v iných mestách. Jedinou funkciou budovy MsKS zostalo kino.

Syndikovať obsah