aktuálne ponuky

Na tomto mieste uverejňujeme aj aktuálne pracovné ponuky Nadácie Intenda ako aj ďalšie ponuky:

 

>>  aktuálne pracovné ponuky Nadácie Intenda

 

v súčasnosti nie sú v Nadácii Intenda žiadne voľné pracovné pozície

 

 

Nadácia Intenda, ako vlastník hotela Junior Piatrová, ponúka možnosť realizovať školu v prírode, či lyžiarsky výcvik. Ponuku môžu využiť i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Viac sa dozviete tu:

>> aktuálne ponuky

>> lyžiarske pobyty