5. ročník programu Oživujeme verejný priestor - rozhodnutie

10.04.2013

V piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor rozdelíme medzi 25 mimovládnych organizácií a neformálnych skupín spolu 15 000 eur. Suma je určená na podporu jedinečných prejavov rôznorodých skupín mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore, s dopadom na širšie spoločenstvo. Projekty sa budú realizovať v mestách i obciach, so samozrejmým presahom do virtuálneho priestoru.

O podporu v programe sa mohli opäť uchádzať nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi. Výzva sa stretla s veľkým záujmom – v čase uzávierky bolo do nadácie doručených 140 žiadostí. Správna rada nadácie dňa 09.04.2013 prijala návrh nezávislej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 25 projektov. Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí vychádzala z hodnotiacich kritérií určených pre tento program. Členovia komisie sa rozhodli prihliadať predovšetkým na projekty, ktoré sú nízkorozpočtové a zároveň majú vysoký potenciál naštartovať v komunite nové iniciatívy či zapojiť množstvo mladých ľudí do ich realizácie a uprednostniť ich pred vysokorozpočtovými, alebo  už etablovanými profesionálnymi aktivitami. Podporené projekty sú v prieniku s cieľmi programu – ide o neformálne kultúrne aktivity mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore, aktivity referujúce ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia, tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnosti dostupnom priestore - rekreačný šport, hry, súťaže a pod., alebo generačná a medzisektorová spolupráca na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru.

 

Obrázok:  Martin Čertek, Aktívna záhrada, "nové priestory prinášajú doteraz neexistujúce možnosti na realizovanie sa, rozvoj komunity a nových inšpirácií do života mladých v ich prirodzenom prostredí, v centre obce Uhrovec".