2% z dane pre Nadáciu Intenda

21.02.2011

... môžu pre niekoho iného znamenať 100% - nú zmenu k lepšiemu.
Nadácia Intenda oslavuje 10 rokov činnosti v prospech mladých ľudí - podporte nás! Vďaka Vašej podpore môže byť zrealizovaných množstvo projektov, ktoré pomôžu uskutočniť sny mladých ľudí. 


Od svojho vzniku sme prerozdelili spolu 1 570 336,05 EUR a podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 487 projektov a 132 jednotlivcov.

Mladým ľuďom pomáhame zo svojich vlastných prostriedkov, ale aj vďaka Vám – z darov a príspevkov od ľudí a zodpovedných firiem. V súčasnosti je podpora zameraná na rôzne oblasti, ktoré sú reprezentované štyrmi samostatnými grantovými programami. Spoločným zámerom je ambícia prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležitou je snaha o to, aby mali mladí ľudia prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce.

 

Vaša Intenda